به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، طی حکمی از سوی دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر عبدالرضا شیخ الاسلام به عنوان سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان مازندران منصوب شد.

در بخشی از این حکم بر ارتقاء کیفیت بخشی به ماموریت های مهارت محور مراکز آموزش علمی کاربردی استان مازندران، نظارت بر حسن اجرای برنامه های مراکز و ارزیابی مستمر فعالیت های آنها در چارچوب سیاست های ابلاغی و ارائه برنامه های تحول گرا و مهارت افزا، ظرفیت سازی برای آموزش های عالی مهارتی، فنی و پودمانی مورد نیاز استان، تقویت نظم و انضباط اداری و رعایت دقیق مقررات مالی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تاکید شده است.

دکتر عبدالرضا شیخ الاسلام عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه نوشیرانی بابل است.

گفتنی است دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی طی حکمی جداگانه از زحمات و خدمات ارزشمند دکتر ناصر جعفری در مدت زمان تصدی ریاست واحد استانی مازندران تشکر و قدردانی کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png