به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، طی حکمی از سوی دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر سیداحمدرضا پیش بین به عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد.

در بخشی از این حکم بر ارتقاء کیفیت فعالیت های حوزه فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تاکید شده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png