• دوره اموزشی گیاهان دارویی و مزاج شناسی کاربردی
  • تکثیر و پرورش زالوی طبی
  • دوره آموزشی طلا و جواهر سازی

 

جهت شرکت در دوره های کوتاه مدت تک پودمان تک درس کارگاه آموزشی تخصصی مرکز آموزش علمی کاربردی مجتمع سرزمین میرزای جنگلی

 

جهت تکمیل فرم پیش ثبت نام جهت شرکت در پذیرش مقطع کاردانی فنی/کاردانی حرفه ای دوره های ترمی

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png