• کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی
  • کاردانی حرفه‌ای مدیریت-توزیع کالا خدمات
  • کاردانی فنی نرم افزار-برنامه نویسی کامپیوتری
  • کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی
  • کاردانی فنی مکانیک-مکانیک تاسیسات صنعتی
  • کاردانی فنی برق-برق صنعتی
  • کاردانی فنی ابزار دقیق
  • کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتی

 

جهت تکمیل فرم پیش ثبت نام جهت شرکت در پذیرش مقطع کاردانی فنی/کاردانی حرفه ای دوره های ترمی

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png

http://msmj-ac.ir/images/c1.png